Vrijheidsboom

Om het normale leven na de coronacrisis te hervatten was het cruciaal dat mensen zich lieten vaccineren. Om mensen aan te moedigen kozen we ervoor een boom te planten met een ringsysteem in verwerkt. Er waren 24 ringen, elke ring stond voor 1000 Maldegemnaars. Per 1000 vaccinaties ging er een ring omhoog. Op deze manier wilden we Maldegemnaren motiveren om zich te laten vaccineren.

De bedoeling was om de boom na de coronacrisis te laten staan, maar het ringsysteem te verplaatsen naar het centrum van Maldegem. Het ringsysteem kon dan gebruikt worden voor feestelijkheden. Bijvoorbeeld bij de Belgische of Vlaamse feestdag, of in de kleuren van een sportclub als ze iets gewonnen hadden. Zo creëer je een trekpleister in het centrum wat voordelig is voor de lokale economie. 

Die boom paste in het groter plaatje van een plan dat we met Maldegem hadden. We hadden een communicatiecampagne ontwikkeld waarbij de slogan ‘Maldegem, goeie grond om op te groeien’ centraal stond. We gingen dat later lanceren, maar hebben daar de mogelijkheid niet toe gehad. Het plan was om in Maldegem enerzijds voor meer groen te zorgen, en anderzijds ook dat de economie zou floreren en Maldegem een goede plek is om je kinderen te laten opgroeien.