Overname Kruipuit

Basisschool Kruipuit in Adegem maakt vanaf 1 september dit jaar deel uit van de GO! Scholengroep

We wilden  hiermee aantonen dat wij het traditioneel onderwijs oa van de Kruipuit verder blijven ondersteunen zonder daarom alles zelf te doen. Zo gingen wij  het project gek op groen verder uitbouwen als oa ontmoetingsplaats voor de inwoners van de Kruipuit, we behielden de erfdienstbaarheid zodat de lokale gemeenschap  die terreinen ongehinderd kan bereiken.   ikv veilige schoolomgeving zou  de omgeving van de kruipuit aanpakt worden.

Wat doen we niet meer zelf ?

We  zijn zelf geen inrichtende macht meer van basisonderwijs maar laten dit over aan een groter net.

° We moeten zelf de broodnodige investering in de gebouwen niet meer financieren ( in MJPL geschat op  1,5mlj €, min de aftrek van de maximale subsidies van 600.000€  nog steeds 900.000 € minder uit te geven ) oa de oudste gebouwen  (dat 1875 ) geven we in erfpacht zodat we de werkingskosten voor de verouderde gebouwen niet meer moeten financieren en de rest verkopen we aan GO voor een bedrag van 899000€ dit conform de schatting. In andere gemeenten werden scholen overgedragen voor een symbolische euro, dan is dit toch wel niet slecht onderhandeld, wel integendeel.