Bomen Boomen

Aanplant en onderhoud van bomen. In  de Ringbaan en de Kallestraat maken 51 grote lindebomen plaats voor 75 nieuwe, jongere bomen. De lindebomen worden vervangen omdat de opgroeiende boomwortels schade berokkenen aan de eigendommen van de bewoners. Bij de heraanplant worden 25 extra bomen voorzien in het noordelijk en oostelijk deel van de Ringbaan