Wordt uw woning bedreigd?

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (N-VA, CD&V, Groen) keurde in maart het ruimtelijk beleidsplan 2050 goed.

Dit kan zeer nadelig zijn voor uw woning, bedrijf en andere eigendommen. Zo kan bv. volgens dit plan meer dan 80 procent van de gemeente Maldegem zonevreemd worden met als mogelijk gevolg dat de waarde van eigendommen daalt, dat (ver)bouwen er moeilijker wordt en dat gebouwen er zelfs gesloopt zullen moeten worden.

Het is belangrijk dat hier massaal bezwaar tegen wordt ingediend, dit kan nog tot 19 juli.

Druk het bezwaar af en stuur het aangetekend op naar Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, of mail het naar reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

Klik op het bezwaar om af te drukken

In het plan geeft de provincie een visie voor behoud en uitbreiding van open ruimte. Er worden drie gebieden afgebakend waar die uitbreiding moet komen. Ze worden benoemd als ‘longen’, ‘gouden gronden’ en ‘sponzen’.

De provincie zoekt terecht naar een aanpassing van onze ruimte rekening houdende met meer biodiversiteit, maar ze doet dit op basis van een theoretisch model, zonder rekening te houden met het eigendomsrecht van de Oost-Vlaming. Dit is onaanvaardbaar.

Dit plan, opgemaakt in maart, passeerde lange tijd in alle luwte, doch komt er meer en meer tegenkanting en de provincie meldt nu dat ze ‘rekening zullen houden met de bezwaren.

Er zijn echter lessen te trekken uit het verleden : eens een plan geschreven is, wordt er op dit plan voortgeborduurd en krijgt het, meestal in een licht aangepaste versie, wel degelijk rechtsgevolgen…Mede daarom is het belangrijk dat er massaal bezwaar ingediend wordt, dit kan nog tot 19 juli

Druk het bezwaar af en geef het af aan één van onze leden, of neem contact met ons op en dan komen we het bezwaar bij u ophalen.

Je kan ook bezwaar afgeven bij een aantal van onze Open VLD-leden, of geef een seintje, dan komen we het bezwaar afhalen en bezorgen het aan de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Leden:

Pieter Cornelis: Bloemestraat 73, 9990 Maldegem ; Cindy De Baets: Mottedreef 19, 9990 Maldegem; Kjenta De Baets: Mottedreef 25, 9990 Maldegem ; Hendrik De Bonte: Aardenburgkalseide 313, 9990 Maldegem ; Carine Dhont: Noordstraat 115, 9990 Maldegem ; Ylva Galle : Noordstraat 170, 9990 Maldegem ; Thea Maenhout: Stationstraat 2, 9990 Maldegem ; Lindy Moens: Veldstraat 8, 9990 Maldegem ; Carina Staelens: Nieuwe Bogaardestraat 20, 9990 Maldegem ; Wim Swyngedouw: Staatsbaan 8, 9991 Adegem ; Evelien Van De Putte: Hogebranddreef 52B, 9990 Kleit ; Raf Van Hulle: Vakebuurtstraat 247, 9990 Maldegem ; Bart Van Hulle: Koning Albertlaan 46 bus 006, 9990 Maldegem ; Jason Van Landschoot: Staatsbaan 82-003, 9991 Adegem ; Jacques Van Rie: Lijsterlaan 13, 9991 Adegem ; Carlos Vercruysse, Harlingerhof 26, 9990 Maldegem ; Eva Willems Blekkersgat 5C, 9991 Adegem

Indien uw eigendom op onderstaande kaart in het bruine gebied ligt, wordt het mogelijk zonevreemd. Als u twijfelt of uw adres in het bruine gebied ligt, zoeken wij het graag voor u uit. Stuur een mail naar info@openvldmaldegem.be met uw adres, of contacteer ons telefonisch: 0493.99.53.56

Ook als uw adres niet in het bruine gebied ligt kan u bezwaar indienen tegen dit plan.

Via deze link kan u nagaan of uw eigendom mogelijk zonevreemd kan worden: www.geoportal.oost-vlaanderen.be

  1. Selecteer het vakje ‘ROBUUST’
  2. Vul uw adres in de zoekbalk linksboven in
  3. Uw adres wordt nu op de kaart aangeduid met een zwart punt. Als dit zwarte punt in een lichtgroen (gouden grond), groen (long) of donkergroen (spons) gebied ligt, dan kan uw eigendom mogelijk zonevreemd worden.

Contact:

info@openvldmaldegem.be ;

Tel: 0494/48.13.50

Wens je het volledige plan in detail door te nemen? Dan kan je hier terecht: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050