Jongeren van Open Vld gaan vollenbak voor Maldegem!

Open Vld Maldegem licht vandaag een tweede tipje van de sluier op wat betreft zijn kandidatenlijst en geeft daarmee duidelijk de richting aan die de partij uit wil met Maldegem. Op de lijst staan immers 10 (!) jongeren die in oktober met volle overgave opkomen voor hun gemeente.

Lijsttrekker van Open Vld Maldegem, Bart Van Hulle: “De bedoeling is altijd om een beter Maldegem aan de volgende generatie te kunnen doorgeven, maar dat doe je het beste samen mét hen. Daarom hebben wij op onze lijst ruimte gecreëerd voor tien jongeren vol enthousiasme, talent en een klare kijk op hoe zij hun gemeente willen veranderen. Zij hebben een dynamiek die het bestuur van Maldegem broodnodig heeft.”

10 x dynamiek, 10 x visie

De 10 jongeren werden niet “zomaar” gekozen door Open Vld Maldegem. De meesten vonden zelf hun weg naar de politiek en hebben een zeer sterke visie op de toekomst van Maldegem. We stellen hen graag aan u voor.

 • Pieter Cornelis, 19 jaar, student groenmanagement Vives Roeselare
 • Ruben Notteboom, 20 jaar, student Toegepaste Taalkunde UGent
 • Evelien Van De Putte, 24 jaar, heeft kinderopvang Onthaalmama Lientje te Kleit
 • Ellen Gobeyn, 26 jaar, leerkracht lager onderwijs
 • Isaline De Baere, 27 jaar, verpleegkundige in AZ Alma en vrijwillige ambulancier Zone Meetjesland
 • Iris Devlieger, 29 jaar, zaakvoerder Adds2marketing
 • Kiran Van Landschoot, 30 jaar, thuisverpleegkundige
 • Cindy De Baets, 33 jaar, administratief bediende bij Home For You
 • Glenn Longeville, 34 jaar, zaakvoerder Miglenn verwarmingsinstallaties

En de tiende kandidaat? Die houden we nog even geheim tot september. We kunnen u wel vertellen dat deze kandidaat hoog op de lijst komt. Later meer nieuws over hem … of haar!

6 schitterende nieuwe kandidaten

Onze lijst heeft er zes schitterende nieuwe kandidaten bij. Hieronder lees je wie ze zijn. Een volledige voorstelling komt later op onze website.

kandidaten 2018
Van links naar rechts: Bart Van Hulle (lijsttrekker), Fransie Van der Steene, Henk De Prest, Leen Van den Driessche, Wim Swyngedouw (voorzitter), Annuska Van Hoorebeke, Marc Van Hulle en Raf Pauwels
 • Fransie Van der Steen, bewegings- en voedingscoach
 • Henk Deprest, dierenarts en zaakvoerder van dierenhotel De Hoeve
 • Leen Van den Driessche, medewerker in het bedrijf Forma-Rent
 • Annuska Van Hoorebeke, financieel adviseur in haar bedrijf AVH Advies
 • Marc Van Hulle, bedrijfsleider van  Houtbuigerij Van Hulle
 • Raf Pauwels, vertegenwoordiger bij horecagroothandel  Devlieger Filip

Bart Van Hulle lijsttrekker Open Vld

Bart Van Hulle werd op voordracht van de fractie unaniem door het bestuur als Open Vld kopman voor de Maldegemse gemeenteraadsverkiezingen aangeduid. 

Hij zorgde ervoor dat 2000 bedrijven hun onterechte belasting terug konden krijgen van de gemeente. Een unicum in Vlaanderen.  

‘Dat streven naar gerechtigheid en meer welvaart wil ik samen met OpenVld doortrekken naar álle Maldegemnaren’, aldus  Bart Van Hulle.

Maldegem gaat over tot terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid!

De Maldegemse ondernemers kregen deze week een brief in hun bus van het schepencollege over de terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid, in navolging op de vernietiging van die belasting door de Raad van State.

Het komt erop neer dat de ondernemers een VERZOEKSCHRIFT MOETEN BEZORGEN aan het college OM TERUGBETALING TE BEKOMEN.

Op www.bartvanhulle.be kan elke ondernemer een verzoekschrift downloaden dat ze eenvoudig kunnen invullen, ondertekenen en bezorgen aan het schepencollege, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben: hun ten onrechte betaalde belastinggeld krijgen ze dan terug! Mijn Open Vld-vrienden en in komen graag langs om te helpen bij het invullen van het verzoekschrift.

De terugbetaling geldt voorlopig enkel voor aanslagjaar 2014. In 2014 zijn er voor 750.000 euro aanslagen verstuurd, 100.000 euro zijn kwijtgescholden wegens materiële misslagen (fouten van de gemeente, ontdekt door de onderneming) of gegronde bezwaren; 50.000 euro is nooit betaald en moet dus ook nooit betaald worden; dus rest er nog 600.000 euro die kan teruggevorderd worden.

Het gaat over ongeveer 2.000 bedrijven : ongeveer 1.000 bedrijven betaalden als natuurlijke persoon 20, 30, 60 of 90 euro; ongeveer 1.000 bedrijven betaalden als rechtspersoon 600 of 900 euro.

Waarom heb ik aan de Raad van State de nietigheid van de belasting gevraagd en bekomen? “Maldegem gaat over tot terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid!” verder lezen

Fusie Maldegem en Damme? Eén-vrouws-actie of partijstrategie?

Op de gemeenteraad van 30 mei kondigde CD&V-burgemeester Marleen Vandenbussche aan dat ze binnenkort een tweede gesprek heeft rond een potentiële fusie met Damme, met haar collega CD&V-burgemeester Joachim Coens.

Voor onze Open Vld-fractie een complete verrassing, aangezien tot op vandaag steevast werd volgehouden dat er geen gesprekken liepen. We stellen ons dan ook de vraag of dit een eenmansactie is – of liever “één-vrouws-actie” – of een doelbewuste strategie van CD&V? In de krant van West-Vlaanderen van 21 april 2017, amper een maand geleden, verklaarde CD&V-fractieleider Anneke Gobeyn nog dat “Maldegem, groot én financieel sterk genoeg is om zelfstandig te blijven bestaan,” en dat “als er geen verplichte fusie komt, CD&V Maldegem zelf geen initiatieven zal nemen om onderhandelingen over een vrijwillige fusie op te starten.” Als kritische oppositiepartij stellen we ons dan ook de vraag of de toenadering tussen de burgemeesters wel gedragen wordt door hun eigen achterban, want van verplichte fusies is in het Vlaamse fusiedecreet tot op vandaag nog steeds geen sprake. Anderzijds stellen we ook vast dat het zowel in het Meetjesland als in de rest van Vlaanderen enkel CD&V is die zo hard trekt aan de kar van vrijwillige fusies.

Onze visie is duidelijk: als liberale fractie zijn wij voor vrijwillige fusies, maar slechts als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

 1. Er moet een grondige impactanalyse komen, met facts and figures, zodat zowel raadsleden als inwoners weten wat de impact zou zijn van een mogelijke fusie tussen Maldegem en Damme. Des te meer dit gaat over een potentiële provinciegrensoverschrijdende fusie. Dit gaat uiteraard over financiën, maar ook over onderwijs, mobiliteit, dienstverlening, politie- en brandweer, …
 2. Eenmaal die impactanalyse er is, en er dus objectieve gegevens zijn, moeten deze breed gecommuniceerd en voorgelegd worden aan de burger. Als liberale partij vinden wij dat de doelstelling van een fusie enkel kan zijn dat de burger er beter van wordt, niet de overheid.

De Maldegemse Open Vld-fractie

Jason Van Landschoot, Bart Van Hulle, Peter Van Hecke en Wim Swyngedouw