Ontmoeting met Alexander De Croo

Gisteren werd Open VLD-voorzitter Alexander De Croo door Open Vld Meetjesland uitgenodigd in Salons Mimosa. De voorzitter sprak er met een uitgebreide delegatie van Open Vld Maldegem en vertegenwoordigers van andere besturen uit het Meetjesland over het politieke klimaat en over de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 2012. Hij nam ook uitgebreid tijd om vragen van de talrijk opgekomen bestuursleden te beantwoorden. De avond werd afgesloten met een receptie en netwerkmoment voor de verschillende Open Vld-besturen uit het Meetjesland.

Een deel van de Maldegemse vertegenwoordigers. U ziet o.a. Roland Van Rie, Eliane Raeman, Wim Swyngedouw, Tina Rogge, Jules van Rie, Jozefien Zoetaert, Mieke Claerhoudt, Jacques van Rie en Benedict Braet

Open Vld Maldegem heeft nieuw bestuur

Jules van Rie wordt voorzitter en het nieuwe bestuur bestaat uit 28 personen. Getuige van de nieuwe wind die binnen de afdeling waait was het groot aantal kandidaturen. Zo waren er voor het voorzitterschap twee kandidaturen.

Open Vld organiseerde vandaag lokale bestuursverkiezingen in alle afdelingen. In Maldegem was er uiteindelijk slechts één kandidaat-voorzitter en verkiezingen waren dus statutair niet nodig. Jules van Rie wordt voorzitter en het nieuwe bestuur bestaat uit 28 personen.

Getuige van de nieuwe wind die binnen de afdeling waait was het groot aantal kandidaturen.

Zo waren er voor het voorzitterschap twee kandidaturen, namelijk die van Peter Van Hecke en van Jules van Rie. Hun goede onderlinge samenwerking leidde er toe dat zij vlug en gemakkelijk een taakverdeling konden vinden. Peter Van Hecke zal zijn werk als gemeenteraadslid verder zetten en het voorzitterschap zal verder waargenomen worden door Jules van Rie, die eerder interim-voorzitter was.

Het nieuwe bestuur bestaat uit 28 personen. Daarbij zijn ook een aantal nieuwe mensen die in de voorbije maanden aangetrokken werden. Zij vervoegen nu definitief het lokaal afdelingsbestuur en verjongen het bestuur.

Verder zijn er ook twee regiovertegenwoordigers. Samen met voorzitter Jules van Rie zullen Tina Rogge en Peter Van Hecke deel uitmaken van het bestuur van Open Vld Gent-Eeklo.

Voorzitter Jules van Rie: “Met deze nieuwe enthousiaste ploeg zetten we het goede werk van de voorbije anderhalf jaar verder. Open Vld Maldegem staat er, dat is duidelijk! Onze gemeenteraadsleden brengen goede punten aan en nemen het beleid van de meerderheid stevig op de korrel. Onze zomerhappening was een echt succes met 80 deelnemers. Nu gaan we met deze sterke, eensgezinde ploeg de toekomst blauw kleuren.

Het nieuwe bestuur is verkozen voor een periode van 3 jaar.

CV Jules van Rie

 • 2009 – 2010: interim-voorzitter Open Vld Maldegem
 • Sinds 2009: eerste ondervoorzitter Jong VLD Nationaal
 • 2007 – 2009: politiek secretaris Jong VLD Nationaal
 • 2003 – 2004: nationaal voorzitter Liberaal Vlaams StudentenVerbond (LVSV)
 • 2003 – 2004: ondervoorzitter LVSV Gent
 • 2002 – 2003: politiek secretaris LVSV Gent en LVSV Nationaal
 • Sinds 2000: bestuurslid Open Vld Maldegem
 • Geboren in 1981

Meer info: Jules van Rie – Voorzitter Open Vld Maldegem – jules@vanrie.be – 0474 75 77 81

Windturbines op het industrieterrein van Maldegem

In Maldegem stromen plots heel wat aanvragen voor het plaatsen van windmolens binnen. Open Vld Maldegem verkiest een gecoördineerde aanpak. Het Maldegems industrieterrein is geen geschikte locatie door de vele woningen in de buurt. Open Vld pleit dan ook voor windmolens langs lijninfrastructuren zoals de N49.

Open Vld Maldegem zegt ja! tegen windenergie, maar dan wel enkel op lijninfrastructuren en niet op het industrieterrein.

Twee aanvragen voor het oprichten van windmolens op het industrieterrein van Maldegem zijn reeds ingediend bij het Maldegemse gemeentebestuur. Madewind wil drie windmolens bouwen in de Krommewege ter hoogte van huisnummer 32, het Vliegplein nummer 20 en nummer 41. Final Energy wil twee windmolens bouwen op Vliegplein ter hoogte van nummer 16 en op Industrielaan 6. Het gaat in beide gevallen over grootschalige windturbines met een hoogte vanaf 120 meter, inclusief rotorbladen.

Gezien de afmetingen en de aantallen geplande turbines is het niet vreemd dat omwonenden heel sceptisch aankijken tegen deze projecten. Is het Maldegemse industrieterrein wel de aangewezen plaats om windturbines in te planten? En Open Vld Maldegem treedt hen bij in deze kritische houding.

Open Vld is een absolute voorstander van groene economie en van windenergie als één van de mogelijk pistes. Duurzame energie is immers de toekomst. Een gezonde mix van verschillende groene technieken zal op langere termijn de fossiele brandstofenergie moeten gaan vervangen.

Vlaanderen is echter een dichtbevolkt gebied. Daarom is het heel belangrijk zorgvuldig af te wegen waar en hoeveel windmolens gebouwd zullen worden. Een aantal gebieden valt sowieso af: natuurgebied, woonzones, beschermde landschappen, … Een aantal andere lijken dan wel aangewezen voor het bouwen van windmolens: lijninfrastructuren (kanalen, autowegen, spoorbeddingen), kustgebied en industrieterreinen. Dit zijn ook de gebieden die de Provincie Oost-Vlaanderen naar voor schuift.

Gezien de lokale omstandigheden is Open Vld Maldegem echter van mening dat het bouwen van twee of drie windmolens (vijf kunnen niet gezien de beperkte oppervlakte) op het Maldegems industrieterrein geen goede piste is. In tegenstelling tot heel wat andere industrieterreinen in Vlaanderen, wonen in Maldegem heel wat mensen op het industrieterrein: een erfenis van een decennialange slechte ruimtelijk planning door het gemeentebestuur. Windmolens plaatsen in de directe nabijheid van bewoning (binnen de 250 m) moet vermeden worden.

Open Vld Maldegem opteert dan ook voor het plaatsen van windmolens langs bestaande lijninfrastructuren, op aanvaardbare afstand van woningen. Projecten zoals dat langs de N49, waar zeven turbines zullen worden gebouwd, kunnen dan ook op onze volle steun rekenen.

Maldegem, met de zeven windmolens op haar grondgebied langs de N49, neemt haar maatschappelijke opdracht om het opwekken van groene stroom mogelijk te maken al erg ter harte. Onze gemeente moet een voortrekker zijn in de regio, maar kan niet alle lasten op zich nemen. Als we de twee of drie aangevraagde windmolens op het industrieterrein er even bij optellen, dan staan er binnenkort maar liefst negen of tien windmolens op Maldegems grondgebied. Dit is heel wat meer dan eender welke andere gemeente in Oost-Vlaanderen.

De vrees leeft dat het goedkeuren van de windmolens op het industrieterrein het startsein kan zijn van een wildgroei van windmolens in Maldegem. Want, eens een aantal projecten goedgekeurd en gerealiseerd, zal het moeilijk zijn nieuwe aanvragen tegen te houden.

Open Vld Maldegem bepleitte op de milieuraad van 24/03 dan ook om een negatief advies te verstrekken voor de projecten op het industrieterrein.

Open Vld Maldegem neemt teugels terug in handen

Na enkele maanden te opereren onder de vleugels van een begeleidingsteam, werd de fakkel terug doorgegeven aan mensen uit de eigen gemeente. Op 3 februari al werd Jules van Rie door het nationaal partijbestuur opgedragen om tijdelijk het voorzitterschap waar te nemen tot de volgende bestuursverkiezingen in 2010.

Jules, die al sinds 2000 lid van het afdelingsbestuur is en daarnaast politiek secretaris van Jong VLD Nationaal, kreeg ook de opdracht om een kernbestuur samen te stellen. Dit kernbestuur werkt in continu overleg met het bestaande afdelingsbestuur om de afdeling te laten functioneren.

Dit zijn de verschillende functies, zoals voorgesteld op de vergadering van 23 februari:

 • Ondervoorzitter – Paul Van Nieuwenhuyse
 • Secretaris – Tina Rogge
 • Penningmeester – Marc Persyn
 • Politiek Secretaris – Klaas Ballegeer

De hoofdopdracht van het nieuwe team is om de afdeling enerzijds voor te bereiden op de bestuursverkiezingen van 2010 en anderzijds om weer te focussen op de inhoudelijke werking. In de komende maanden moet Open Vld Maldegem het heft terug in handen nemen en kunnen wegen op het Maldegemse beleid.