Paul Van Nieuwenhuyse lijsttrekker Open Vld Maldegem

Open Vld Maldegem heeft haar huidige fractieleider Paul Van Nieuwenhuyse gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij stelde haar kopman voor aan de pers op 19 april. Met een ervaren lijsttrekker en een gezonde mix van nieuwe en bekende kandidaten wil Open Vld Maldegem een geloofwaardig alternatief voor het huidig beleid vormen.


Paul Van Nieuwenhuyse is een ervaren rot in het vak. Hij zetelt reeds 24 jaar in de gemeenteraad en kent de Maldegemse politiek dus door en door. Voorzitter Jules van Rie: “In moeilijke tijden als deze heb je mensen met ervaring nodig in de politiek. Als er één iemand die ervaring heeft, is het Paul wel. De keuze was dan ook vlug gemaakt.”

Open Vld Maldegem trekt verder met een gezonde mix van nieuwe gezichten en ervaren kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zo werden de voorbije maanden al heel wat nieuwe namen gelanceerd, en zal de partij binnenkort nog enkele verrassingen onthullen.

De nieuwe lijsttrekker lichtte ook al een tipje van de sluier van het verkiezingsprogramma van Open Vld. Het financieel beleid terug gezond maken na jaren van CD&V-dominantie is daarbij uiteraard een rode draad. Daarnaast wil de partij dat er openheid en inspraak voor de bevolking komt.

Meer info:

  • Jules van Rie – Voorzitter Open Vld Maldegem
    jules@vanrie.be – 0474 75 77 81
  • Paul Van Nieuwenhuyse – Lijsttrekker en fractieleider Open Vld Maldegem
    paulvannieuwenhuyse@telenet.be – 0477 59 94 85

Persbericht 19 april 2012

Open Vld Maldegem stelt nieuwe kandidaten voor

Open Vld Maldegem stelde tijdens het paasweekend een aantal nieuwe gezichten voor die haar lijst voor 14 oktober zullen versterken.

Bart Van Hulle uit Kleit is 47 jaar en fulltime ondernemer. Hij is bekend als zaakvoerder van B & C Van Hulle Boomkwekerijen. We kennen hem ook van Vergroot de Hoop, de actie die taxussnoeisel inzamelt om te gebruiken als basisstof voor chemotherapie. Hij is van opleiding master in de economische wetenschappen. Zijn motto is: “Efficiënt en met respect werken aan een hoopvolle toekomst”.

Marina De Bruycker is ook 47 jaar en woont in Adegem-Dorp. Professioneel is ze onderwijzeres geweest, actief geweest in de uitbating van een warme bakkerij en werkt nu in een kledingzaak. Ze is de trotse moeder van een zoon van 19 jaar en een dochter van 17 jaar. Ze kiest voor de visie van Open Vld op gemeentelijk vlak en wil graag haar steentje bijdragen om de mensen, van elke klasse of stand, te helpen met de dagelijkse problemen waar ze mee kampen. Ze belooft: “Als levenslustige en sociaal denkende vrouw kunnen jullie steeds op me rekenen! ”

Thomas Moens is 27 jaar, woont in Maldegem-centrum en is netwerk- en systeembeheerder. Hij motiveert zijn keuze voor Open Vld: “Na meer dan 30 jaar CD&V-meerderheid wordt het tijd voor verandering in Maldegem. Onze gemeente verdient een beter financieel beleid. Het geld dat door het huidige college werd uitgegeven aan prestigeprojecten kan beter aangewend worden voor ondersteuning voor onze lokale KMO’s en het verenigingsleven. Open Vld is de enige partij die deze problemen aankaart en ook duidelijke oplossingen voorstelt.”

Samen met de ervaren ploeg van Open Vld Maldegem willen deze nieuwe kandidaten hun schouders zetten onder een beter, verantwoordelijk en transparant beleid voor onze gemeente.

Persbericht 07/04/2012

12de Lentefeest

Op vrijdag 30 maart organiseert Open Vld Maldegem haar 12e Lentefeest. We starten om 19u30 bij Huyze De Baere.

Op het menu staat:

Aperitief met fijne hapjes
Vitello Tonato – Salade van boontjes, Compté en pijnboompitjes
Kabeljauwhaasje – Shiitake – Butternutcrème – Mousseline met bieslook
Merengue met rood fruit
Mokka met versnaperingen

Dansen tot in de vroege uurtjes

€58 (dranken inclusief tijdens eten).

Inschrijven bij onze bestuursleden of via overschrijving op BE47 7370 0576 5580 voor maandag 26 maart.

Wij verwelkomen u graag voor een grandioos feest!

Gemeenteschulden ontsporen

Elke Maldegemnaar ziet het op straat, het gemeentebestuur leeft boven zijn stand. De megalomane projecten kosten handenvol geld, maar volgens de meerderheid is er geen probleem.
Tijd voor het echte plaatje…

De komende jaren krijgt onze gemeente het financieel moeilijk. Niet alleen door de economische crisis, maar vooral door de overdreven investeringsdrang van de huidige CD&V-meerderheid. Een nieuw gemeentehuis, een grotere sporthal, een nieuw politiegebouw en een nieuw rusthuis kosten handenvol geld.

Om al deze projecten te financieren moest de gemeente meerdere leningen aangaan. Eind 2010 liep de schuld op lange termijn op tot 43,1 miljoen euro. Eind 2005, net voor de vorige verkiezingen, bedroeg die schuld nog 23,6 miljoen euro. Op 5 jaar tijd zijn ze dus bijna verdubbeld. En dat terwijl de schuld in 2005 al hoog lag (omgerekend net geen miljard Belgische franken). Bovendien waren eind 2010 nog niet alle leningen opgenomen, een stuk volgt nog in 2011.

Het gevolg is dat er de komende jaren absoluut geen ruimte meer is voor bijkomende investeringen. Alle beschikbare middelen moeten ingezet worden voor het afbetalen van de opgebouwde schulden. En nieuwe leningen aangaan is ook geen optie gezien de bestaande schuldenlast.

Belofte voorzichtig financieel beleid niet nageleefd

De gemeenteschuld bedraagt al bijna €1900 per inwoner, of €4700 per huishouden. De schepen kan enkel beweren dat er geen probleem is, omdat hij niet alles vertelt. Verschillende factoren zullen de gemeentelijke financiën onder druk zetten. CD&V komt haar verkiezingsbelofte van een voorzichtig financieel beleid duidelijk niet na.

Onvolledige informatie

De meerderheid beweert dat er financieel geen vuiltje aan de lucht is. Een beperkt deel van de inkomsten van 2010 ging naar de aflossing van de schulden. Maar ze vertellen er niet bij dat het grootste deel van de nieuwe kredieten pas in de loop van 2010 werden aangegaan. De afbetalingen zullen we dus pas echt beginnen voelen in 2011, en gedeeltelijk zelfs pas vanaf 2012.

Ook verwarrend is dat op het eerste zicht de schuld van de gemeente gedaald is van 21,8 miljoen euro naar 17,7 miljoen. Maar de OCMW-schuld steeg van 1,8 miljoen euro eind 2005 naar 17,4 miljoen eind 2010, een vertienvoudiging. En een deel van de schulden zit weggestopt in nieuwe entiteiten die er in 2005 nog niet waren. De politiezone Maldegem heeft een schuld van 2,1 miljoen euro. En een groot pak nieuwe leningen van 5,8 miljoen euro zit verscholen in het autonoom gemeentebedrijf, een aparte vennootschap die onder andere de sporthal en het zwembad uitbaat. Zoals onze grafiek toont verdubbelt de totale schuld dus van 23,6 naar meer dan 43,1 miljoen euro.

Belastingen

Hoe de gemeente dit alles zal blijven betalen is onduidelijk. Een sterke economische groei zit er door de crisis de komende jaren niet in. De belastinginkomsten komen daardoor onder druk te staan. Aan de uitgavenzijde kunnen we ons naast de intussen normale stijgingen ook nog eens verwachten aan extra kosten door de vergrijzing, vooral in het OCMW dan. Hopelijk komen er niet nog meer uitspattingen zoals bijvoorbeeld de openingsreceptie voor de nieuwe sporthal, want die kostte u, de belastingbetaler, namelijk €17 500.

Het gemeentebestuur zal moeten snoeien in de uitgaven, wil het de belastingen niet verhogen. Die zijn met 8% aanvullende personenbelasting immers al hoog vergeleken met de rest van Vlaanderen (gemiddeld 7,2%). En de 1350 opcentiemen op de onroerende voorheffing leggen nu al een last van 5 miljoen euro op de Maldegemnaar, een miljoen meer dan in 2005. Die stijging komt er vooral door de vele nieuwbouw en renovaties waardoor de kadastrale inkomens omhoog gaan, maar ook dit blijft niet eeuwig duren.

Bovendien is het gemeentebestuur creatief om andere inkomsten binnen te halen. De zwemlessen werden duurder, de dagprijzen in de rusthuizen werden het voorbije jaar voor de tweede keer verhoogd, en ook de begraafplaatsen werden 20% duurder.

Verkiezingsbeloften

Nochtans had de CD&V-meerderheid ons heel wat anders beloofd in hun verkiezingsprogramma van 2006: ze gingen “zaaien naar de zak”, aan “een beheerst investeringsritme” en dit in “een langetermijnvisie”. In het beleidsplan voor de periode 2007-2012 herhaalde ze die belofte: “beheersing van de uitstaande schuldenlast” en “financiële meerjarenplannen volgen teneinde de gevolgen en de haalbaarheid van de investeringen te beheersen”.

Wie de schuldenlast van onze gemeente bekijkt ziet meteen dat CD&V die beloftes niet naleeft. De huidige generatie schepenen steekt haar kop in het zand. Ze schuiven de problemen door naar hun opvolgers, en dat ten koste van de inwoners van Maldegem.

Gemeenteschulden ontsporen

Op de gemeenteraad van 25 mei werden de rekeningen van 2010 besproken. Wat we al wisten, werd hierin bevestigd: de gemeentelijke schuld explodeert. In 2005 bedroeg die nog 23 miljoen euro, vijf jaar later spreken we al over 43 miljoen. Resultaat van deze legislatuur is dus een verdubbeling van de schulden! Hoofdoorzaak is natuurlijk de serie megalomane projecten van de verschillende schepenen zoals de nieuwe sporthal en het nieuwe gemeentehuis.

Open Vld waarschuwt al langer dat dit financieel niet houdbaar is. Intussen steekt de meerderheid hun kop in het zand. De volgende generatie zal na de gemeenteraadsverkiezingen de stal moeten uitkuisen. Want laat ons eerlijk zijn: de schuld is er niet vanzelf gekomen, en ze zal ook niet vanzelf verdwijnen.

Gemeenteraad 25 mei 2011