Maldegem gaat over tot terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid!

De Maldegemse ondernemers kregen deze week een brief in hun bus van het schepencollege over de terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid, in navolging op de vernietiging van die belasting door de Raad van State.

Het komt erop neer dat de ondernemers een VERZOEKSCHRIFT MOETEN BEZORGEN aan het college OM TERUGBETALING TE BEKOMEN.

Op www.bartvanhulle.be kan elke ondernemer een verzoekschrift downloaden dat ze eenvoudig kunnen invullen, ondertekenen en bezorgen aan het schepencollege, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben: hun ten onrechte betaalde belastinggeld krijgen ze dan terug! Mijn Open Vld-vrienden en in komen graag langs om te helpen bij het invullen van het verzoekschrift.

De terugbetaling geldt voorlopig enkel voor aanslagjaar 2014. In 2014 zijn er voor 750.000 euro aanslagen verstuurd, 100.000 euro zijn kwijtgescholden wegens materiële misslagen (fouten van de gemeente, ontdekt door de onderneming) of gegronde bezwaren; 50.000 euro is nooit betaald en moet dus ook nooit betaald worden; dus rest er nog 600.000 euro die kan teruggevorderd worden.

Het gaat over ongeveer 2.000 bedrijven : ongeveer 1.000 bedrijven betaalden als natuurlijke persoon 20, 30, 60 of 90 euro; ongeveer 1.000 bedrijven betaalden als rechtspersoon 600 of 900 euro.

Waarom heb ik aan de Raad van State de nietigheid van de belasting gevraagd en bekomen?

  1. Ondernemers zorgen voor werk en welvaart. Werk en welvaart ga je als gemeentebestuur niet extra belasten.
  2. Die belasting is een belasting bovenop een reeds bestaande belasting : een ondernemer haalt al een inkomen uit zijn bedrijf en dat inkomen wordt al belast, zwaar belast. Een belasting op economische bedrijvigheid is een EXTRA belasting daarbovenop.
  3. Maldegem verviervoudigde de belasting van aanslagjaar 2013 tot 2014 tot maar liefst 650.000 euro! Daarmee is Maldegem koploper in Vlaanderen.
  4. De omliggende gemeenten rond Maldegem heffen die belasting niet of in uiterst kleine bedragen.

Bovenstaande argumenten werden genegeerd op de vele gemeenteraden sinds 2014. Ook het juridische argument dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is, werd genegeerd.

Mijn slogan bij de vorige verkiezingen was ‘Iémand moet aan de boom schudden’. Bij deze heb ik dat dan maar gedaan.

De Raad van State heeft voor aanslagjaar 2014 het belastingreglement op economische bedrijvigheid in Maldegem nietig verklaard. Alle Maldegemse bedrijven kunnen terugbetaling bekomen. Dit is in Vlaanderen nooit eerder gebeurd. Een kopie van het arrest van de Raad van State is op eenvoudig verzoek te bekomen.

Voor aanslagjaar 2015 is ook de nietigheid gevraagd. Later meer bericht daarover! De kans dat ook aanslagjaar 2015 terugbetaald zal worden is groot.

Voor aanslag jaar 2016 en 2017 heb ik helaas niet meer de nietigheid gevraagd aan de Raad van State. Dat is jammer. Want nu is tegen die belastingreglementen waarvan de bedragen met grote waarschijnlijkheid onwettig geïnd zijn en zullen worden, geen mogelijkheid tot terugvordering meer mogelijk. Ik vraag me af als de gemeente Maldegem in 2018 een belasting op economische bedrijvigheid zal durven vorderen, die met grote waarschijnlijkheid onwettig is, doch waar de termijn om de nietigheid te vragen bij de Raad van State verstreken is.

Bart Van Hulle