Fusie Maldegem en Damme? Eén-vrouws-actie of partijstrategie?

Op de gemeenteraad van 30 mei kondigde CD&V-burgemeester Marleen Vandenbussche aan dat ze binnenkort een tweede gesprek heeft rond een potentiële fusie met Damme, met haar collega CD&V-burgemeester Joachim Coens.

Voor onze Open Vld-fractie een complete verrassing, aangezien tot op vandaag steevast werd volgehouden dat er geen gesprekken liepen. We stellen ons dan ook de vraag of dit een eenmansactie is – of liever “één-vrouws-actie” – of een doelbewuste strategie van CD&V? In de krant van West-Vlaanderen van 21 april 2017, amper een maand geleden, verklaarde CD&V-fractieleider Anneke Gobeyn nog dat “Maldegem, groot én financieel sterk genoeg is om zelfstandig te blijven bestaan,” en dat “als er geen verplichte fusie komt, CD&V Maldegem zelf geen initiatieven zal nemen om onderhandelingen over een vrijwillige fusie op te starten.” Als kritische oppositiepartij stellen we ons dan ook de vraag of de toenadering tussen de burgemeesters wel gedragen wordt door hun eigen achterban, want van verplichte fusies is in het Vlaamse fusiedecreet tot op vandaag nog steeds geen sprake. Anderzijds stellen we ook vast dat het zowel in het Meetjesland als in de rest van Vlaanderen enkel CD&V is die zo hard trekt aan de kar van vrijwillige fusies.

Onze visie is duidelijk: als liberale fractie zijn wij voor vrijwillige fusies, maar slechts als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er moet een grondige impactanalyse komen, met facts and figures, zodat zowel raadsleden als inwoners weten wat de impact zou zijn van een mogelijke fusie tussen Maldegem en Damme. Des te meer dit gaat over een potentiële provinciegrensoverschrijdende fusie. Dit gaat uiteraard over financiën, maar ook over onderwijs, mobiliteit, dienstverlening, politie- en brandweer, …
  2. Eenmaal die impactanalyse er is, en er dus objectieve gegevens zijn, moeten deze breed gecommuniceerd en voorgelegd worden aan de burger. Als liberale partij vinden wij dat de doelstelling van een fusie enkel kan zijn dat de burger er beter van wordt, niet de overheid.

De Maldegemse Open Vld-fractie

Jason Van Landschoot, Bart Van Hulle, Peter Van Hecke en Wim Swyngedouw