Kiss & Ride zone aan scholen – proefproject te Adegem

Jonge ouders kennen het probleem. Aan alle scholen zijn ‘voor en na de schooluren parkeerproblemen’. Ouders moeten de wagen kwijtraken, naar de school gaan en nadien met hun kroost terug naar hun auto. In Adegem is er voor de kerk ruimschoots plaats om een kiss & ride zone in te richten. Op voorstel van een aantal ouders stelde ik een proefproject voor waarbij de ouders hun kinderen laten in en uitstappen voor de kerk en het schoolbestuur vanop het voetpad onmiddellijk voor het begeleiden van de schoolgaande jeugd tot op de speelplaats zorgt.

Jason Van Landschoot: “Door dit idee toe te passen kunnen zowel de ouders, de school en de kinderen profiteren van een makkelijke doorstroming van het verkeer en zijn de parkeerproblemen opgelost. De Schepen van onderwijs en de Burgemeester zijn geneigd dit idee te volgen om te overleggen met de school en een proefproject in Adegem dorp te starten”.

Indien dit proefproject kan doorgaan en positief blijkt te zijn kan dit worden uitgebreid naar de andere leefkernen in de Gemeente.