Fusie Maldegem en Damme? Eén-vrouws-actie of partijstrategie?

Op de gemeenteraad van 30 mei kondigde CD&V-burgemeester Marleen Vandenbussche aan dat ze binnenkort een tweede gesprek heeft rond een potentiële fusie met Damme, met haar collega CD&V-burgemeester Joachim Coens.

Voor onze Open Vld-fractie een complete verrassing, aangezien tot op vandaag steevast werd volgehouden dat er geen gesprekken liepen. We stellen ons dan ook de vraag of dit een eenmansactie is – of liever “één-vrouws-actie” – of een doelbewuste strategie van CD&V? In de krant van West-Vlaanderen van 21 april 2017, amper een maand geleden, verklaarde CD&V-fractieleider Anneke Gobeyn nog dat “Maldegem, groot én financieel sterk genoeg is om zelfstandig te blijven bestaan,” en dat “als er geen verplichte fusie komt, CD&V Maldegem zelf geen initiatieven zal nemen om onderhandelingen over een vrijwillige fusie op te starten.” Als kritische oppositiepartij stellen we ons dan ook de vraag of de toenadering tussen de burgemeesters wel gedragen wordt door hun eigen achterban, want van verplichte fusies is in het Vlaamse fusiedecreet tot op vandaag nog steeds geen sprake. Anderzijds stellen we ook vast dat het zowel in het Meetjesland als in de rest van Vlaanderen enkel CD&V is die zo hard trekt aan de kar van vrijwillige fusies.

Onze visie is duidelijk: als liberale fractie zijn wij voor vrijwillige fusies, maar slechts als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er moet een grondige impactanalyse komen, met facts and figures, zodat zowel raadsleden als inwoners weten wat de impact zou zijn van een mogelijke fusie tussen Maldegem en Damme. Des te meer dit gaat over een potentiële provinciegrensoverschrijdende fusie. Dit gaat uiteraard over financiën, maar ook over onderwijs, mobiliteit, dienstverlening, politie- en brandweer, …
  2. Eenmaal die impactanalyse er is, en er dus objectieve gegevens zijn, moeten deze breed gecommuniceerd en voorgelegd worden aan de burger. Als liberale partij vinden wij dat de doelstelling van een fusie enkel kan zijn dat de burger er beter van wordt, niet de overheid.

De Maldegemse Open Vld-fractie

Jason Van Landschoot, Bart Van Hulle, Peter Van Hecke en Wim Swyngedouw

Komt het dossier van de Weide opnieuw op tafel?

In de marge van de vraag omtrent de grachtelementen in de Spanjaardshoek en het Kruisken gooide Jason Van Landschoot het dossier van de Weide opnieuw op tafel. De Weide, één van de slechtste straten van Adegem, was een paar jaar geleden het onderwerp van heftige discussie tussen de bewoners en de meerderheid. De gemeente was van plan om ook daar de nodige werken uit te voeren doch moest op de buurt rekenen voor grondsafstand, daar een deel van de wegzate aan eigendom van de buurtbewoners is.

De bewoners van de Weide waren in het begin enthousiast dat hun straat zou worden vernieuwd doch werden geconfronteerd met de heraanleg van grachten. De breedte van de straat laat dit eigenlijk niet toe. Na een heftige infovergadering waarbij de meerderheid dreigde om de werken niet uit te voeren indien men de grachten niet zou aanvaarden werd het project in de koelkast gestopt.

Tijdens de gemeenteraad ontstond een heftige discussie waarbij Jason onverwachts steun kreeg van kersvers Raadslid Noel Wille (CD&V) om het dossier opnieuw naar boven te halen. Een nieuw voorstel, ditmaal met grachtelementen met deksel zou volgens Open Vld’er Jason de buurt over de streep kunnen trekken. Doch de zetelende meerderheid reageerde zeer verdeeld of men wil ingaan op dit voorstel.

De burgemeester beloofde uiteindelijk dat men de zaak zal onderzoeken. Met steun van de oppositie en een deel van de meerderheid willen we nu dit dossier deblokkeren. Open Vld staat achter de inwoners van de Weide.

Kiss & Ride zone aan scholen – proefproject te Adegem

Jonge ouders kennen het probleem. Aan alle scholen zijn ‘voor en na de schooluren parkeerproblemen’. Ouders moeten de wagen kwijtraken, naar de school gaan en nadien met hun kroost terug naar hun auto. In Adegem is er voor de kerk ruimschoots plaats om een kiss & ride zone in te richten. Op voorstel van een aantal ouders stelde ik een proefproject voor waarbij de ouders hun kinderen laten in en uitstappen voor de kerk en het schoolbestuur vanop het voetpad onmiddellijk voor het begeleiden van de schoolgaande jeugd tot op de speelplaats zorgt.

Jason Van Landschoot: “Door dit idee toe te passen kunnen zowel de ouders, de school en de kinderen profiteren van een makkelijke doorstroming van het verkeer en zijn de parkeerproblemen opgelost. De Schepen van onderwijs en de Burgemeester zijn geneigd dit idee te volgen om te overleggen met de school en een proefproject in Adegem dorp te starten”.

Indien dit proefproject kan doorgaan en positief blijkt te zijn kan dit worden uitgebreid naar de andere leefkernen in de Gemeente.

Eerste Lentefeest Open VLD was een succes

Vrijdag 21 april organiseerde Open VLD Maldegem in Gasthof St-Marie voor het eerst terug een Lentefeest. De traditionele Nieuwjaarsreceptie kreeg hiermee een waardige opvolger. Voor het feest daagden een kleine honderd sympathisanten op die genoten van een heerlijke avond.


Niettegenstaande nationaal voorzitster Gwendolyne Rutten op het laatste moment forfait moest geven, kunnen we spreken van een fantastische avond. De voorzitter, Wim Swyngedouw, stelde in zijn speech duidelijk dat Open VLD Maldegem sterke troeven in handen heeft. De partij zetelt in de Gemeenteraad nog steeds met dezelfde 4 raadsleden die rechtstreeks verkozen werden. Bovendien stelde de voorzitter de grote problemen van de te krappe meerderheid van CD&V en Groen aan de kaak. Open VLD Maldegem maakt zich nu klaar voor de verkiezingen, met als zuiver doel een beleidspartij te worden. Het verkiezingsprogramma zal duidelijke wensen en eisen naar mogelijke partners omvatten.

De gemeenteraadsleden Wim Swyngedouw, Peter Van Hecke, Bart Van Hulle en Jason Van Landschoot hadden hun handen vol met de vele suggesties en tips van de leden en sympathisanten, wat het gevoel versterkt dat Open VLD Maldegem groeit.

Uiteraard is een feest geen feest zonder de juiste sfeer. Nic Caan, één van de beste stemmen uit Vlaanderen en bovendien een Maldegemnaar, zorgde voor de ambiance tot in de vroege uurtjes.

Volgende afspraak in augustus voor het mosselsouper met een totaal nieuwe insteek. (meer…)

Geen oplossing voor de grachtenproblematiek op de Spanjaardshoek en het Kruisken?

Ondanks de beslissing van de Gemeenteraad van 14 december 2016 om parkeerplaatsen te realiseren door middel van lokale wegversmallingen, blijven de bewoners van delen van de Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk grotendeels met parkeermoeilijkheden zitten. De bewoners hebben reeds meermaals geprotesteerd tegen het heraanleggen van de grachten en niet iedereen is gebaat bij het lokaal voorzien van parkeerplaatsen. Meerdere buurtbewoners namen dan ook contact op met Open Vld-gemeenteraadslid Jason Van Landschoot.

Op de Gemeenteraad bracht Jason een punt ter stemming om één en ander aan te passen. Er zijn nieuwe oplossingen op de markt om zowel de grachtfunctie als ruimte voor parkeren te waarborgen. Meer bepaald zijn er betonnen waterdoorlatende grachtelementen op de markt die door middel van een deksel, eveneens (meer…)